Opdrachtgevers

Een aantal voorbeelden van bijeenkomsten die Hans Luiten heeft geleid:

groenkapitaal

Formateur Gemeente Zaanstad. Na de val van het zittende college heb ik het proces mogen leiden om tot een nieuw college te komen. October 2019. Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Dagvoorzitter van de Duurzaamheidstop van de Metropool Regio Amsterdam. Deelnemers: 32 gemeenten en 2 provincies, bedrijven en experts op gebied van duurzaamheid. Opdrachtgever: Metropoolregio Amsterdam

Interview à la College Tour met drie Amsterdamse wethouders op het City Event Amsterdam. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Serie bijeenkomsten met stakeholders over de toekomstvisie van het Havenbedrijf Amsterdam. Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam

Een congres over Groen Kapitaal (biodiversiteit). Deelnemers: 150, waaronder bestuurders, natuurvrijwilligers, boeren, wetenschappers, ambtenaren. Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Informateur na de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Opdrachtgever: gemeente Heemstede

Brainstormsessies over het mogelijk bundelen van een aantal industrielocaties. Opdrachtgever: Kalfsvel Metaalcoating Zaandam

Werkbijeenkomst over een verbeterde samenwerking tussen regionale en lokale organisaties op het gebied van scholing en werk. Aantal deelnemers 50. Opdrachtgever: Stadsregio Amsterdam

Congres over de Nationale Energietransitie. Deelnemers: 150, waaronder Gedeputeerden, wethouders, topambtenaren. Opdrachtgevers: de Unie van Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg

Een serie bewonersbijeenkomsten over het programma Dijkversterking Markermeerdijken. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier

Havencongres Amsterdam. Deelnemers: ruim 200, waaronder burgemeester, bedrijfseigenaren, ambtenaren, politici. Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam

Trainingen aan beleidsambtenaren over onder meer bestuurs- en beleidskunde, politieke sensitiviteit, verhoudingen binnen de overheid, veranderende visies op de rol van de overheid. Opdrachtgever: PBLQ

Meet-up bijeenkomst in het kader van de VPRO-serie Onzichtbaar Nederland. Opdrachtgever: ministerie van I&M

Verkiezingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018. Opkomst: 100 bewoners. Opdrachtgever: gemeente Heemstede

Brainstorm over Woonvisie Haarlemmermeer. Aantal deelnemers: 25, waaronder bouwers, ambtenaren, wethouder. Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer

Werkateliers met bewoners Uitdam over programma Dijkversterking Markermeerdijken. Opdrachtgever: Grontmij

Bewonersbijeenkomst over sloop- en renovatieplannen in de wijk Poelenburg, Zaandam. Opdrachtgever: Woningbouwvereniging ZVH

Bijeenkomst over de verbetering van de werkwijze van de Rekenkamercommissie. Opdrachtgever: de gemeente Purmerend

Bestuurlijke verkenning, advisering en congres over de vraag hoe om te gaan met de toekomst van de recreatieschappen in Noord-Holland. Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Bijeenkomst over de toekomststrategie van een welzijnsorganisatie. Deelnemers: Raad van Toezicht, bestuurder. Opdrachtgever Participe Gouda

Congres van de 3 Veiligheidsregio’s rond het Noordzeekanaalgebied om te komen tot betere samenwerking. Aantal deelnemers: ruim 300, waaronder ministers, burgemeesters, medewerkers van uitvoerende diensten, beleidsambtenaren

Twee bijeenkomsten over de verkeersproblematiek Heemstede. Opkomst: ruim 90 bewoners. Opdrachtgever: gemeente Heemstede.

Bijeenkomst met College van Bestuur en management over de werkplannen voor het komende schooljaar. Opdrachtgever: Regio College Zaanstad

Trainingen aan beleidsambtenaren over onder meer politieke sensitiviteit, verhouding ambtenaren versus bestuurders, relatie bestuurscommissies tegenover de centrale stad. Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Discussie tussen huurders en bestuurders over het huurbeleid van de Woningbouwvereniging. Opdrachtgever: Woningbouwvereniging ZVH

Inspiratiesessie over innovatiestrategie, voor het bedrijfsmanagement. Opdrachtgever: Leo Pharma Amsterdam